Zelf regelen

Wilt u met uw minderjarige kind op vakantie en draagt u samen met een ander het gezag over uw kind dan is het noodzakelijk dat u schriftelijke toestemming heeft van de andere gezagdrager. U kunt het formulier “reizen met minderjarig kind” van internet downloaden.  Daarin staat wat u voor bescheiden met moet nemen. Indien de ander geen toestemming geeft kunt u via de rechtbank vervangende toestemming verzoeken.

Ook indien u alleen het gezag draagt over uw kind is het verstandig voorbereid op reis te gaan. U dient namelijk aan te tonen dat u alleen het gezag hebt en dat u zonder toestemming van de andere ouder met het kind kan reizen. U kunt in sommige gevallen een uitspraak van de rechtbank tonen ,maar soms moet u het doen met een geboorte akte van het kind en een bewijs van inschrijving BRP, want als u nooit het gezag heeft gedeeld staat dat nergens geregistreerd. Wees daarop voorbereid want dat kan vervelende situaties voorkomen.