Peildatum

Assia Krim

Partijen waren in 2007 uit elkaar gegaan en zij hadden samen een appartement in eigendom. In 2007 was de huizenmarkt slecht en het appartement was onverkoopbaar. Jarenlang heeft het appartement te koop gestaan en zelfs voor een lage vraagprijs werd het niet verkocht.

Cliënte bleef achter in het appartement en wilde het aandeel van meneer overnemen. Meneer kon zijn aandeel in de onder waarde niet dragen en bleef daardoor hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld, ook bleef hij mede-eigenaar.

“Appartement was onverkoopbaar”

Overwaarde appartement

Deze situatie heeft voortgeduurd tot 2018, tot het moment dat cliënte een brief van de advocaat van meneer kreeg waarin hij cliënte sommeerde om mee te werken aan de verkoop van het appartement en de overwaarde te delen door twee. Cliënte was hierdoor ontdaan, omdat het moment dat zij met meneer wilde afrekenen er sprake was van een waarde van € 180.000,- en het appartement nu € 380.000,- waard is.

Vorderingen van de advocaat

Cliënte ging niet akkoord met de vorderingen van de advocaat van meneer en heeft het aan laten komen op een procedure bij de rechtbank. De rechtbank heeft uiteindelijk met partijen een schikking weten te treffen. Partijen hebben in gezamenlijk overleg bepaald dat cliënte het aandeel van meneer in het appartement tegen een waarde van het appartement van € 305.000,- kon overnemen onder aftrek van alle eigenaarslasten die zij in alle jaren voor meneer had voorgeschoten.

Dit had voorkomen kunnen worden door ten tijde van het uiteengaan van partijen een peildatum met elkaar af te spreken of een waarde van het appartement in onderling overleg vast te leggen. Als cliënte toen in een schriftelijk stuk met meneer was overeengekomen dat de waarde van het appartement € 180.000,- was, dan had meneer nimmer aanspraak kunnen maken op de waardevermeerdering die plaats heeft gevonden.

Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word