Samen tot goede afspraken komen

Assia Krim

Goede afspraken

Meneer was de kostwinner en mevrouw was de verzorgende ouder die de drie, inmiddels meerderjarige, kinderen groot heeft gebracht. Mevrouw heeft bij het krijgen van haar eerste kind bewust afstand gedaan van haar carrière en hierover goed met haar echtgenoot gesproken.

Inmiddels 35 jaar later hebben meneer en mevrouw besloten om hun huwelijk niet meer voort te zetten en zij wilden samen de echtscheiding verzoeken. De vraag was hoe meneer mevrouw financieel kon ondersteunen. In eerste instantie werd de mogelijkheid onderzocht om de partneralimentatie 12 jaar lang te betalen. Mevrouw kreeg de mogelijkheid om in de echtelijke woning te verblijven en vandaar uit haar carrière nieuw leven in te blazen.

“Door meneer en mevrouw werd ik benaderd met de vraag of ik hen als mediator kon begeleiden om tot afspraken te komen zodat zij samen hun echtscheiding konden regelen.”

Na overleg met een financieel adviseur is door meneer en mevrouw besloten om over te gaan tot de afkoop van de alimentatie. Dit is een manier waar beide partijen achter moeten staan.

De afkoop alimentatie kan fiscaal bijna neutraal worden gerealiseerd. De afkoop van de alimentatie dient door de ene partner aan de andere partner voldaan te worden nadat de echtscheidingsbeschikking in het register is ingeschreven. Van belang is dat de ex-partners de belastingaangifte gezamenlijk verzorgen, want de ene partner trekt het betaalde afkoopbedrag in de aangifte af en de andere partner geeft het in de aangifte op.

Het resultaat is dat er minimaal fiscaal afgedragen zal moeten worden door de ontvangende partij. Dit bleek voor beide partijen een schot in de roos.

Spread the word