Partneralimentatie gaat definitief van 12 naar 5 jaar

Assia Krim

De kogel is nu eindelijk door de kerk:​de partneralimentatie gaat definitief van 12 naar 5 jaar

Het is zo ver: het wetsvoorstel herziening partneralimentatie is na veel duwen en trekken nu ook aangenomen door de Eerste Kamer. Hoogstwaarschijnlijk treedt de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking, maar dat is nog niet helemaal zeker omdat de datum van inwerkingtreding bij koninklijk besluit wordt bepaald. In de nieuwe wet gaat de partneralimentatie definitief van 12 naar 5 jaar.

Er zijn echter uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel. Concreet houdt dat in dat het gaat om ouders met kinderen, huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarbij een ex-partner de AOW-gerechtigde leeftijd nadert. Voor de eerste uitzondering geldt maximaal een partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar oud is. Voor de tweede uitzondering geldt maximaal 10 jaar indien de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1970 en voor de derde uitzondering geldt maximaal totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.

“Partneralimentatie definitief van 12 naar 5 jaar”

Met de nieuwe wet aan de horizon zou het betekenen dat verzoekschriften echtscheiding die na de inwerkingtreding van de wet worden ingediend vallen onder de nieuwe wetgeving en verzoekschriften echtscheiding die voor de inwerkingtreding zijn ingediend vallen onder de oude wetgeving. Het is dus van belang om te bepalen wanneer je een verzoek tot echtscheiding gaat indienen. Ben je een alimentatiegerechtigde of een alimentatieplichtige? Dat kan voor jouw financiële toekomstige aanspraken of verplichtingen een aanmerkelijk verschil uitmaken.

Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word