Loopt de zorgregeling niet goed?

Assia Krim

Zorgregeling niet goed?

Vaak sta ik cliënten bij, waarbij beide ouders het gezag over hun kind dragen. Het gezag houdt in dat je samen beslissingen mag nemen over jouw kind, maar het betekent ook dat je het recht en de plicht hebt om voor jouw kind te zorgen.

Dat laatste is interessant omdat het af en toe in de praktijk voorkomt dat één van de ouders meent wel rechten te hebben, maar op het moment dat het aankomt op de plichten vaak niet thuis wordt gegeven.

“Eigen afspraken blijven mogelijk”

Opstellen ouderschapsplan

Ouders stellen een ouderschapsplan op, waarin zij de verdeling van de zorg- en opvoedtaken vastleggen. Helaas komt het voor dat de ene ouder deze regeling niet nakomt, waardoor de andere ouder een veel groter aandeel in de zorg op zich moet nemen. Dit hoeft geen problemen op te leveren als die ouder dat grotere aandeel in de zorg ook op zich kan nemen. Wat als dat niet mogelijk is?

Dan kun je nakoming eisen van de afspraken die gemaakt zijn in het ouderschapsplan of je kunt, als er een rechterlijke uitspraak is geweest waarin de verdeling van de zorg- en opvoedtaken is vastgelegd, nakoming eisen van deze uitspraak. Uiteraard zul je eerst moeten proberen om in onderling overleg een andere regeling met elkaar te treffen, die in het belang van jouw kind is. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan is een procedure een laatste redmiddel.

Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word