Het ouderschapsplan

Assia Krim

Ouders die gaan scheiden, moeten een ouderschapsplan opstellen waarin zij afspraken maken over hun kinderen.

Dit geldt voor ouders die met elkaar getrouwd zijn, met elkaar een geregistreerd partnerschap hebben of een affectieve relatie met elkaar hebben en het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen dragen. Het ouderschapsplan moet door beide ouders worden ondertekend.

In het ouderschapsplan moeten de volgende onderwerpen worden opgenomen:

  • De zorgregeling voor de ouder waar de kinderen niet hun hoofdverblijf hebben.
  • De informatievoorziening.
  • De verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen.

Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is geen plan dat één keer wordt opgemaakt en geldt tot de meerderjarigheid van het kind. Een ouderschapsplan is aan veranderingen onderhevig. Wat nu een passend ouderschapsplan is, is over twee jaar misschien geen passend ouderschapsplan meer. Daarom is het goed om af te spreken om het ouderschapsplan jaarlijks onder te loep te nemen.

Wat er verder in het ouderschapsplan kan worden opgenomen, is per situatie verschillend. Ouders kunnen een meer algemeen ouderschapsplan opstellen, maar er zijn ook ouders die gedetailleerd opnemen hoe de zorg en opvoeding van hun kinderen eruit moet zien tot aan het voedsel dat de kinderen mogen of moeten eten. Het is verplicht om in het ouderschapsplan op te nemen op welke wijze de kinderen betrokken zijn bij het opmaken van het ouderschapsplan. Hoe jonger het kind, hoe beperkter deze betrokkenheid. Hoe ouder het kind, hoe groter de inspraak van het kind.

Spread the word