Vakantie

Assia Krim

Vakantie 2020

2020 is alweer twee maanden oud en de vakanties worden weer gepland. Ouders die gescheiden zijn, moeten niet alleen denken aan waar zij met de kinderen naar toe willen gaan, maar zij moeten zich ook beseffen dat er toestemming gevraagd moet worden aan de andere ouder die het gezag heeft.

Het is belangrijk dat ouders tijdig met elkaar in overleg treden over de periode van vakantie en de bestemming. Dat laatste is erg belangrijk, want niet iedere ouder ziet het zitten om een kind mee te geven als de vakantiebestemming voor het kind gevaarlijk kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat geen vaccinaties heeft en moeder het kind wil meene- men naar Afrika.

Het is belangrijk dat ouders tijdig met elkaar in overleg treden.

Wel of geen toestemming

Andere redenen kunnen ook een rol spelen, zoals bij de moeder die geen toestemming wilde geven aan de vader die nog niet eerder zijn 4-jarige zoon in een vakantie bij zich had en direct de eerste zomervakantie drie weken met hem naar Amerika wilde gaan.
Zorg dat je op tijd met elkaar in gesprek treedt en leg de afspraken vast. Verder zal er een toestemmingsformulier ingevuld en door de toestemming gevende ouder ondertekend moeten worden. Een kopie van het legitimatie- bewijs dient wel toegevoegd te worden, anders is het ingevulde formulier niets waard.
Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word