Mediation naast rechtspraak

Mediation naast rechtspraak in familiezaken

Wat is Mediation

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Partijen proberen er samen uit te komen via de bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator.

In familieconflicten zijn partijen echtgenoten of ex-echtgenoten, ouders of partners, meerderjarige of – in sommige gevallen – minderjarige kinderen, erfgenamen, personen die betrokken zijn bij bewindvoering, onder curatele stelling of mentor- schap. Iedereen kan eigenlijk partij zijn in een conflict, dus ook in een mediation.

Als u als ouders een conflict hebt over bijvoorbeeld de verblijfplaats of de omgangs- regeling, zijn uw kinderen geen partij. Zij zijn wel degenen over wie het gaat.

Zij hebben daarom ook het recht betrokken te worden bij de besluitvorming, bijvoorbeeld rond het opstellen van een ouderschapsplan. Het is in eerste instantie aan u als ouders om zo goed mogelijk te luisteren naar hun wensen en verlangens. Kinderen kunnen ook heel creatieve oplossingen bedenken. De mediator zal met

u bespreken of en op welke manier hij kennis kan maken met de kinderen. In het algemeen hebben kinderen als zij er, gezien hun rijpheid, aan toe zijn recht op een gesprek met de mediator. In dit gesprek gaat het om onderwerpen als de verdeling van zorgtaken en de invulling van het contact tussen ouders en kinderen.

Kinderen hebben ook het recht om hun mening te geven in de rechtbankprocedure. Het gaat hier steeds om een recht van het kind en dus niet om een verplichting.

De rechter zal een oproep doen als een kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Bij kinderalimentatie geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar. De mediator kan u ook helpen om gezamenlijk aan de kinderen te vertellen welke afspraken u hebt gemaakt. Tijdens een mediation zit u letterlijk met elkaar om de tafel. U bespreekt samen alle aspecten en achtergronden van het conflict, en praat over de wederzijdse voorstellen om tot een oplossing te komen. U kunt in alle soorten conflicten waarvoor u ook een juridische procedure kunt aanspannen voor mediation kiezen.

Denk aan conflicten over omgang met en verblijfsplaats van kinderen, alimentatie voor kinderen of partner, verdeling of verrekening, erfenis, bewind, curatele en mentorschap. De mediator bemiddelt. Dat betekent dat hij de gesprekken begeleidt op zo’n manier dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen. De mediator spreekt geen oordeel uit en bemoeit zich ook inhoudelijk niet met de zaak.

Hij is onafhankelijk, en heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met een partij. Hij kijkt wel of de eventuele oplossing ook uitvoerbaar is.