Gezamenlijk ouderlijk gezag buiten het huwelijk of een geregistreerd partnerschap

Assia Krim

Een wijdverspreid misverstand is dat de ouder die het kind heeft erkend, ook automatisch het gezag heeft verkregen.

Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn of niet een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, moeten een extra handeling verrichten om het gezag voor de andere ouder te regelen. Dit in tegenstelling tot ouders die met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan. Kinderen die binnen deze relatie worden geboren, staan automatisch onder het gezag van beide ouders.

Na echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap loopt het gezamenlijk ouderlijk gezag door.

“Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn of niet een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, moeten een extra handeling verrichten om het gezag voor de andere ouder te regelen.”

Ouders die niet met elkaar getrouwd zijn of niet een geregistreerd partnerschap met elkaar aan zijn gegaan, kunnen via https://www. rechtspraak.nl/Uw-Situatie/gezag het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen. Ouders kunnen dit alleen samen aanvragen.

Indien de ouder zonder gezag geen medewerking krijgt van de andere ouder, dan kan deze ouder het gezag alleen nog maar verkrijgen door middel van een rechterlijke uitspraak. Deze ouder zal zich moeten wenden tot een familierecht advocaat, die namens hem een verzoekschrift kan indienen bij de rechtbank. In de meeste gevallen wordt het verzoek toegewezen.

Spread the word