Tarieven

Tarieven Krim Advocaat & Mediator

Wij hanteren geen basisuurtarief. Het uurtarief hangt af van de complexiteit, de spoedeisendheid, de duur van de zaak en of het een zaak betreft met een internationaal karakter. Wij overleggen het uurtarief op voorhand met u.

  • Voor mediation is het basisuurtarief €190,- ex BTW.
  • Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.
  • Onze declaraties zijn voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden.
  • Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo) nemen wij in beperkte mate aan. Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, neem dan gerust contact op om te bekijken of wij uw zaak kunnen aannemen.


Ik wil graag advies