Eindexamen en wie betaalt dan de kosten?

Assia Krim

In het voortgezet onderwijs beginnen binnenkort de eindexamens weer. De scholieren van nu zijn de studenten van straks. Als jouw kind meerderjarig wordt en gaat studeren, verandert er veel. Ook in financiële zin. Wat gebeurt er met de financiële afspraken die jullie met elkaar hebben gemaakt?
Of misschien ligt er wel een rechterlijke uitspraak die dan niet meer passend is.

Behoefte

Opnieuw moet er gekeken worden naar wat jouw kind nodig heeft om van te leven. Die kosten veranderen als kinderen op kamers gaan wonen of naar het beroepsonderwijs of de universiteit gaan.

wie betaalt dan de kosten?

Eigen inkomsten

Tot 21 jaar spelen eigen inkomsten van de student volgens de wet geen rol bij de bepaling van de behoefte. Maar in de praktijk wordt wel rekening gehouden met structurele inkomsten van een studerend kind. Rechters oordelen hier verschillend over. Het is daarom goed om als gescheiden ouders met elkaar te bespreken wat jullie kind nodig heeft.

21+ studenten

En hoe zit het met de studenten die 21 jaar of ouder zijn? Kunnen zij aanspraak maken op een financiële bijdrage van hun ouders? De wet zegt hier niets over. Dit is wel vreemd, want met name studenten in het HBO of wetenschappelijk onderwijs ronden niet vaak voor hun 21e hun studie af. Toch worden zij volgens de wet geacht om zelf in hun levensonderhoud
te voorzien. Willen zij een onderhoudsbijdrage van hun ouders ontvangen, dan moeten zij aantonen dat zij niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Spread the word