DNA GEZOCHT

Assia Krim

Vier jaar geleden sprak ik voor het eerst met meneer X. Hij wilde mijn hulp om er achter te komen of meneer Y, waarvan hij altijd had “geweten” dat hij zijn verwekker was, daadwerkelijk zijn verwekker was. Meneer X 50 jaar oud kreeg op 46-jarige leeftijd een hartaanval. Dat was de reden om op zoek te gaan naar zijn verwekker.

De zoektocht naar zijn verwekker begon slechts met een naam. Via internet is meneer X achter de gegevens van meneer Y gekomen en heeft contact met hem gelegd. Dat liep niet zoals meneer X had gehoopt.
In plaats van een positief onthaal, werd meneer X door de door meneer Y ingeschakelde advocaat gesommeerd uit de buurt van meneer Y te blijven. Meneer X zou een stalker, een oplichter en een leugenaar zijn.

“Met stijgende verbazing heb ik het arrest gelezen, nu het wel erg in het voordeel van meneer Y werd uitgelegd”

Na vele verzoeken van de kant van meneer X om de kwestie voor eens en voor altijd duidelijk te laten worden door middel van een DNA-test, kwam als reactie van meneer Y dat hij geen schending duldde van zijn lichamelijke integriteit en bleef er voor meneer X niets anders over dan meneer Y te dagvaarden.

Hoger beroep

Na een lange procedure bij de rechtbank werd meneer Y veroordeeld om mee te werken aan het laten afnemen van een DNA-test. Als meneer Y dat niet zou doen, moest hij voor elke dag dat hij weigerde aan het vonnis gehoor te geven een dwangsom van € 1.000,- per dag betalen.
Meneer Y liet het er niet bij zitten en heeft hoger beroep aangetekend. Ook weer na een hele lange procedure bij het Gerechtshof Amsterdam is er arrest gewezen. Deze uitspraak is slecht uitgevallen voor
meneer X. Alhoewel het Hof overwoog dat het een grondrecht is om te weten van wie je afstamt, kan dit recht echter onder bepaalde omstandigheden wijken voor het fundamentele recht van de potentiële vader, meneer Y, om de afstamming verborgen te houden.

Meneer Y heeft volgens het Hof recht op rust in zijn privé leven. Het Hof vond dat de hele situatie bijzonder stressvol was voor meneer Y gezien zijn leeftijd van bijna 80. Meneer Y is in de winter van zijn leven en heeft volgens het Hof recht op een rustige oude dag.

Met stijgende verbazing heb ik het arrest gelezen, nu het wel erg in het voordeel van meneer Y werd uitgelegd. De inhoud van het arrest werd besproken met meneer X en bijna gelijktijdig spraken wij het woord “cassatie” uit. In 21 jaar dat ik advocaat ben, heb ik nog nooit een zaak gehad waar ik zo hartsgrondig heb gedacht dat het cassatie waardig was en daarom is het dossier overgedragen aan een cassatie advocaat die het gaat voorleggen aan de Hoge Raad Der Nederlanden, onze hoogst rechtssprekende instantie.
Het einde van deze procedure is nog niet in zicht.

Dus nu ook weer: to be continued.

Spread the word