Procedures

Procedure, vechten voor uw belang

Vervangende toestemming erkenning

Van een kind dat wordt geboren als de ouders met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is de man automatisch de wettelijke vader. In andere gevallen kan de vader eerst het kind erkennen. Het wettelijk vaderschap ontstaat door de erkenning van het kind. Voor de erkenning heeft de vader de toestemming van de moeder nodig als het kind jonger is dan zestien jaar. Is de moeder daartoe niet bereid, dan kan aan de rechtbank om vervangende toestemming worden verzocht. De rechter kijkt bij het nemen van de beslissing naar de belangen van alle betrokkenen. Voor zo’n procedure is een advocaat noodzakelijk. Wij staan u daarbij graag bij.

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Het kan voorkomen dat de andere ouder het kind niet wil erkennen, maar de moeder toch wenst dat een wettelijk ouderschap ontstaat. Ook kan het zo zijn dat de moeder in het verleden geen toestemming heeft verleend aan de andere ouder om het kind te erkennen en het kind zelf later toch de officiële familieband met zijn of haar verwekker wil (laten) vastleggen. In al deze gevallen kan de moeder een verzoek indienen bij de rechtbank om het ouderschap gerechtelijk te laten vaststellen. Als door de rechtbank het ouderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, heeft dit tot gevolg dat de ouder ook in juridische zin ouder wordt.
Voor deze procedure is een advocaat noodzakelijk. Wij staan u daarbij graag bij.

Ontkenning vaderschap

De wet bepaalt dat de juridische vader van een kind onder andere de man is die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft, dan wel de man wiens huwelijk met de moeder binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind door zijn dood is ontbonden. Zowel de vader, als de moeder, als het kind hebben de mogelijkheid om dit door het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap te ontkennen. De enige grond voor ontkenning is het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is. Voor de procedure ontkenning vaderschap is bijstand door een advocaat noodzakelijk. Wij staan u daarbij graag bij.

Voornaamswijziging

Een voornaam mag niet zomaar worden gewijzigd. Hiertoe moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Bij een voornaamswijziging kan het gaan om het verkrijgen van een nieuwe voornaam, maar ook om het toevoegen of schrappen van één of meerdere voornamen. Er is een aantal gronden op grond waarvan u het verzoek kunt indienen.
De nieuwe voornaam mag niet ongepast zijn en er moeten zwaarwichtige belangen zijn om de naamswijziging te verzoeken. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen. Voor het indienen van een verzoekschrift heeft u de bijstand van een advocaat nodig. Wij staan u daarbij graag bij.

Overige zaken

De op de website genoemde zaken zijn een greep uit de zaken waarin wij u bij kunnen staan. U kunt altijd contact opnemen als uw zaak er niet tussen staat.