Mediation

Mediation bij echtscheiding

Mediation

Als u en uw partner samen in goed overleg uit elkaar willen gaan, kunt u kiezen voor mediation. Mediation is het oplossen van een geschil door partijen zelf onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. De mediator houdt rekening met de belangen en gevoelens van beide partijen. Uiteraard spelen de belangen van eventuele minderjarige kinderen hierbij eveneens een rol.
Het voordeel van mediation is dat partijen de gevolgen van het beëindigen van de relatie zelf in de hand hebben. Bovendien is het verloop vaak sneller dan wanneer er geprocedeerd moet worden. De uitkomst van een rechtsprocedure is onzeker en kan voor één of zelfs beide partijen onbevredigend zijn, waardoor een hoger beroep niet uitgesloten is en de zaak daardoor nog langer duurt. Indien er gekozen wordt voor mediation, kunnen de relatie en de daarmee samenhangende kwesties op een rustige en respectvolle manier worden afgehandeld. Verder is mediation goedkoper dan een langdurige juridische procedure, omdat de kosten van een tweede advocaat worden uitgespaard.

Mediation is er op gericht dat beide partijen zelf zoeken naar de oplossingen en afspraken maken. De mediator is onpartijdig, organiseert het overleg en zal er alles aan doen om de partijen in gesprek te houden. De mediator zorgt ervoor dat beide partijen over dezelfde informatie beschikken en dat beide partijen gelijke aandacht krijgen voor hun standpunt en hun visie.
Assia heeft in de mediation haar eigen manier ontwikkeld. Zij blijft onpartijdig. maar is actief betrokken in het gesprek en deelt in de mediationsessies haar jarenlange proceservaring als advocaat. Partijen komen wel eens vast te zitten, omdat zij simpelweg vaak niet weten in welke hoek zij het moeten zoeken. Door hen handvatten te geven of verschillende opties die zij zelf niet voor mogelijk houden, wordt het gesprek weer vlot getrokken en komen partijen tot een goede oplossing waar zij allebei achter staan.

Een succesvolle mediation eindigt in een vaststellingsovereenkomst en/of een ouderschapsplan, die door beide partijen wordt ondertekend. De vaststellingsovereenkomst of het ouderschapsplan kan vervolgens worden vastgelegd in een rechterlijke uitspraak.