Mediation

Mediation bij echtscheiding

Mediation

Als je bij een scheiding kiest voor mediation, dan kies je er voor om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de afspraken die je met elkaar maakt.

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor mediation omdat zij hun relatie op een goede en respectvolle manier willen beëindigen. Ouders van minderjarige kinderen kiezen steeds vaker voor mediation, omdat zij weten dat zij de rest van hun leven via de kinderen met elkaar verbonden zijn.

Mediation is een vorm van conflictbehandeling waarbij partijen samen met de mediator op zoek gaan naar een voor beide partijen acceptabele oplossing.

De mediator begeleidt het proces en zorgt er voor dat de gesprekken gestructureerd verlopen, waarbij beide partijen evenveel in de gelegenheid worden gesteld om hun verhaal te vertellen. Soms is het bij mediation nodig dat de mediator er voor moet zorgen dat partijen op een respectvolle wijze het gesprek blijven voeren. Bij mediation komen veel emoties los en dat gaat nog wel eens gepaard met heftige discussies.

 

Hoe verloopt een mediation bij scheiding nadat de mediationovereenkomst is getekend?

 

De scheidingsmediation begint met een aantal vragen.

1) Betreft de relatie een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of hebben partijen samengewoond op basis van een samenlevingscontract of zonder?

2) Als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, is het belangrijk dat tijdens de mediation duidelijk wordt wat het huwelijksvermogensregime is. Is dat gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden of een beperkte gemeenschap van goederen?

3) Bij mediation komen natuurlijk ook de kinderen uitvoerig ter sprake. Zijn er kinderen tot 21 jaar waarover afspraken gemaakt moeten worden? Zo ja, dan zal een ouderschapsplan een onderdeel worden van de mediation.

4) In verband met een eventuele draagkrachtberekening voor alimentatie is het van belang om te weten of er kinderen uit een vorige relatie zijn of dat andere onderhoudsverplichtingen bestaan.

5) Een belangrijke vraag die gesteld wordt tijdens de mediation, is de vraag of het huwelijk in Nederland of in het buitenland is voltrokken en welke nationaliteiten betrokken partijen hebben.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen, wordt de koers van de mediation bepaald. Een belangrijk aspect van de mediation is de scheidingsmelding. Het is van groot belang dat het voor de partij die niet de scheiding heeft geïnitieerd duidelijk wordt waarom de andere partij de relatie wil verbreken.

Mediation vergt meerdere afspraken zodat het vaak nodig is om tijdelijke afspraken tussen partijen te maken, zoals de doorbetaling van bepaalde kosten, een tijdelijke zorgregeling en de huisvesting.

 

Tijdens de mediation worden de volgende onderwerpen van een scheiding besproken:

  1. Ouderschapsplan.
  2. Kinder- en partneralimentatie.
  3. Vergoedingsrechten.
  4. Verdeling en/of verrekening van het vermogen.
  5. Pensioenen.
  6. Scheidingsconvenant.

In tegenstelling tot veel andere mediators ben ik ook advocaat en kan ik het scheidingsconvenant ook indienen bij de rechtbank.