Mediation

Als u en uw partner in goed overleg uit elkaar willen gaan kunt u samen naar een mediator. De mediator houdt de belangen van beide partijen goed in het oog en de belangen van eventuele minderjarige kinderen spelen hierbij eveneens een rol. Het voordeel van mediation is dat partijen de gevolgen van de echtscheiding/beëindiging van de relatie zelf in de hand hebben. Zij maken samen de afspraken onder leiding van de mediator. Het proces gaat in veel gevallen sneller dan indien er geprocedeerd moet worden. De uitkomst van een procedure is onzeker en kan voor de een of de ander onbevredigend zijn waardoor een hoger beroep niet uitgesloten is. Indien er gekozen wordt voor mediation kan de relatie/huwelijk en de daarmee samenhangende kwesties op een rustige en respectvolle manier worden afgehandeld. Assia Krim heeft haar eigen manier ontwikkeld in de mediation. Waar mediation gericht is op het zelf zoeken naar de oplossingen door de clienten en de mediator het proces  bewaakt, is Assia Krim actief betrokken bij haar clienten en deelt zij in de mediation sessies haar jaren lange proceservaring als advocaat. Een succesvolle mediation eindigt in een vaststellingsovereenkomst en/of een ouderschapsplan die door beide partijen wordt ondertekend. De overeenkomst kan worden vastgelegd in een rechterlijke uitspraak.