Gesubsidieerde rechtsbijstand

Assia Krim

Gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging)

Als u een juridisch probleem heeft en dit niet zelf op kunt lossen, dan kunt u een advocaat of een mediator inschakelen. Als u deze deskundige niet kunt betalen, regelt de Wet op de rechtsbijstand dat mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand/mediation. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

De aanvraag doet u niet zelf. De advocaat/mediator vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Voordat uw zaak door de advocaat/mediator in behandeling wordt genomen, moet deze aanvraag worden ingediend. 

“Als u deze deskundige niet kunt betalen”

De advocaat/mediator heeft voor het aanvragen van een toevoeging de volgende stukken van u nodig:

  • een doorverwijzing van het Juridisch Loket in verband met uw zaak;
  • een kopie van uw identificatiebewijs, ook van uw eventuele partner;
  • uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer genoemd), ook van uw eventuele partner;
  • de voor uw zaak van belang zijnde gegevens en documenten.

De Raad voor Rechtsbijstand controleert de toevoegingsaanvraag door uw persoonsgegevens te vergelijken met die van de Gemeentelijke Basisadministratie en uw inkomen en vermogen worden bij de Belastingdienst opgevraagd. 

Is uw inkomen en/of vermogen te hoog, dan wordt de toevoegingsaanvraag afgewezen. Dat betekent dat u de advocaat/mediator zelf moet betalen.

Als er voor u wel een toevoeging wordt afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand, bepaalt de Raad de hoogte van de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage moet u zelf aan de advocaat/mediator betalen. Hiervoor ontvangt u van uw advocaat/mediator een nota.

De hoogte van de eigen bijdragen in het personen- en familierecht bedragen nu:

Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word