Verdeling pensioen bij scheiding verandert

Assia Krim

Verdeling pensioen bij scheiding

De regels rond de verdeling van het pensioen bij scheiding gaan veranderen als het wetsvoorstel dat is ingediend wordt aangenomen. De ex-partner krijgt nu een deel van het ouderdomspensioen uitbetaald dat de andere ex-partner (werknemer) heeft opgebouwd. Straks krijgt de ex-partner een eigen recht op ouderdomspensioen.

Huidige regeling bij scheiding

In de huidige vorm wordt het ouderdomspensioen bij scheiding gelijk verdeeld. Dit betekent dat de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, voor de ex-partner is. Zo lang de gepensioneerde werknemer leeft, ontvangt de ex-partner zijn/haar deel. Overlijdt de gepensioneerde werknemer dan eindigt ook de uitkering aan de ex-partner. Mogelijk komt daar dan nabestaandenpensioen voor in de plaats. Overlijdt de ex-partner vóórdat de gepensioneerde werknemer overlijdt, dan groeit het verdeelde ouderdomspensioen weer aan bij de gepensioneerde werknemer. Die krijgt dan weer het ‘volle’ ouderdomspensioen.

Ook voor het partnerpensioen is er een wettelijke regeling. Deze houdt nu in dat het volledige partnerpensioen dat is opgebouwd, dus ook het voorhuwelijks opgebouwde partnerpensioen, aan de ex-partner toekomt. Dat wordt het ‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd.

“Eigen afspraken blijven mogelijk”

Nieuwe regeling pensioen bij scheiding

In de nieuwe regeling krijgt de ex-partner de helft van het ouderdomspensioen en de helft van het partnerpensioen van de werknemer. De pensioenuitvoerder zet de waarde hiervan om in een eigen ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen is dan onafhankelijk van het leven van de werknemer. Dit betekent dat bij overlijden van de werknemer het ouderdomspensioen van de ex-partner blijft uitkeren. Als de ex-partner overlijdt, eindigt dit ouderdomspensioen. Het groeit dus niet meer aan bij de gepensioneerde werknemer. Deze systematiek heet pensioenconversie.
De nieuwe regeling gaat naar verwachting in op 1 januari 2021. Tot die tijd blijft alles bij het oude.

Eigen afspraken blijven mogelijk

Het blijft mogelijk om af te wijken van de wettelijke regeling. Je kunt kiezen voor:

  • Pensioenconversie uitsluiten
  • Verdeling over een andere opbouwperiode dan de huwelijkse periode (bijvoorbeeld ook de opbouw van voor het huwelijk)
  • Verdeling van een ander deel (bijvoorbeeld 75/25% in plaats van 50/50%).

Het is niet mogelijk om te kiezen voor de huidige regeling van verdeling bij scheiding. Afwijkende afspraken kun je maken in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Spreek je niks af dan gelden automatisch de nieuwe regels.

Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word