De nieuwe alimentatiewet uitgelegd

Assia Krim

De alimentatiewet 2020 uitgelegd

Met ingang van 1 januari 2020 is de duur van de partneralimenta- tieplicht beperkt tot vijf jaar, tenzij het huwelijk van kortere duur is geweest. In dat geval wordt de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk.

Dit geldt voor alle zaken die in dit jaar zijn ingeleid met een verzoekschrift tot echtscheiding/ ontbinding geregistreerd partnerschap. Ben je eerder gescheiden of is het verzoekschrift tot echtscheiding voor 1 januari 2020 ingediend, dan val je onder de oude wetgeving van maximaal 12 jaar recht op alimentatie.

Ben je eerder gescheiden of is het verzoekschrift tot echtscheiding voor 1 januari 2020 ingediend,…..

Drie uitzonderingen

Op deze wetswijziging bestaan drie uitzonderingen:

  • Als er kinderen onder de twaalf jaar zijn die uit het huwelijk zijn geboren, eindigt de partneralimentatieplicht niet eerder dan wanneer het jongste kind 12 jaar is.

  • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatie-gerechtigde minder dan 10 jaar verwijderd is van de AOW-leeftijd, eindigt de verplichting maximaal zodra de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.

  • Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatie- gerechtigde op of voor 1 januari 1970 is geboren èn meer dan 10 jaar is verwijderd van de AOW-leeftijd, eindigt de verplichting na maximaal 10 jaar.

Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word