Spaargeld terug?

Assia Krim

Papa, mag ik mijn SPAARGELD terug?

Bij de Rechtbank Overijssel is onlangs een “leuke” uitspraak gewezen waarin een vader werd veroordeeld om het spaargeld,
dat hij zonder toestemming van de kantonrechter gedurende de minderjarigheid van zijn dochter van haar spaarrekeningen had opgenomen, aan zijn dochter terug te betalen. Tot haar 18e werden de spaarrekeningen van de dochter beheerd door haar ouders.

De vader heeft op verschillende momenten aanzienlijke bedragen van de spaarrekeningen overgeboekt naar zijn bankrekening. De dochter is hier achter gekomen toen zij meerderjarig werd en vorderde de bedragen van haar vader terug.

BLIJF VAN HET GELD VAN JULLIE KIND AF!

De kantonrechter

De dochter wordt in het gelijk gesteld door de kantonrechter en deze oordeelt dat er sprake is van onbehoorlijk bewind op grond waarvan de vader schadeplichtig is jegens zijn dochter. De vader had niet het vrije beschikkingsrecht over het geld van zijn dochter, het is en blijft het geld van de dochter. Vaak denken ouders dat het laatste niet het geval is. Deze uitspraak maakt duidelijk dat ouders hun taak als bewindvoerder over het vermogen van hun kinderen serieus dienen te nemen. Het verweer van vader dat hij geld nodig had omdat hij in de schuldsanering zat mocht hem niet baten. Vader werd niet alleen veroordeeld om het opgenomen bedrag aan de dochter terug te betalen ook werd hij veroordeeld in de proceskosten van de procedure.

Dus ouders met gezag over jullie kind: BLIJF VAN HET GELD VAN JULLIE KIND AF!

Ben je geïnteresseerd in mediation? Neem dan contact met mijn kantoor op. We kunnen dan ook de mogelijkheid van een fixed fee voor jouw zaak bespreken.

Spread the word