Goede administratie

Assia Krim

De noodzaak van een GOEDE ADMINISTRATIE

Bij de Rechtbank Noord-Holland loopt een zaak van een man en een vrouw, die getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden met een jaarlijks verrekenbeding. Dat houdt in dat het inkomen dat jaarlijks onverteerd is gebleven (niet is uitgegeven), tussen partijen bij helfte verrekend had moeten worden.

Een veelvoorkomend probleem is dat gehuwden nimmer omkijken naar de huwelijkse voorwaarden en daar niet naar handelen tot het moment dat de huwelijkse voorwaarden bij een echtscheiding onder uit de ladekast worden gepakt. Zo ook in deze zaak.

EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE.

Het nut van een goede administratie

Partijen hebben vanaf het begin van het huwelijk nimmer jaarlijks met elkaar afgerekend, zodat het vermogen dat zij nu bezitten, geacht te zijn ontstaan uit overgespaard inkomen en daarom dient het bij helfte verrekend te worden. Van belang zijn de woorden “geacht te zijn ontstaan”, want als één van hen kan bewijzen dat het vermogen of een deel daarvan met privégeld is gevormd, dan hoeft dat deel niet verrekend te worden.

De bewijslast ligt bij die echtgenoot die aangeeft dat een vermogensbestanddeel niet verrekend moet worden. Het is om deze reden van het grootste belang om een goede administratie te voeren en belangrijke stukken nooit weg te gooien, want bij een echtscheiding kun je dit zo maar nodig hebben om jouw stelling te bewijzen. Op de bewaartermijn van een bank hoef je niet te rekenen, want de meeste banken bewaren stukken niet langer dan 7 jaar.

EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE.

Ben je geïnteresseerd in mediation? Neem dan contact met mijn kantoor op. We kunnen dan ook de mogelijkheid van een fixed fee voor jouw zaak bespreken.

Spread the word