De vakanties staan weer voor de deur. Heerlijk!

Assia Krim

Op vakantie naar het buitenland.

Als je met de kinderen naar het buitenland gaat, houd er dan rekening mee dat je van de andere ouder die ook het gezag over de kinderen heeft schriftelijk toestemming voor deze vakantie dient te krijgen met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs. Voor het geven van deze schriftelijke toestemming kun je gebruik maken van een formulier. Dit formulier kun je vinden op:

Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland


Voor elk minderjarig kind dient het formulier volledig ingevuld en ondertekend door beide ouders op vakantie te worden meegenomen. Op Schiphol kan gevraagd worden om de schriftelijke toestemming te tonen. Uiteraard kan dit ook gevraagd worden door het land waar je naar toe gaat.

De meeste ouders hebben hun plannen om met de kinderen op vakantie te gaan al gemaakt.

Maar hoe is het geregeld als je als ouder alleen het gezag over jouw kind hebt?

Dan heb je wettelijk gezien geen toestemming nodig van de andere ouder.
Het is wel verstandig om van deze situatie bewijsstukken mee te nemen, omdat het voor de marechaussee niet duidelijk is wanneer er sprake is van een ouder met gezag of een ouder met gezamenlijk ouderlijk gezag. In zo’n situatie zou ik adviseren om op vakantie mee te nemen een geboorteakte, een uittreksel BRP, een bewijs waarin het gezag aan jou is toegekend of een uittreksel uit het gezagsregister. Dat laatste kan verwarring geven want als je nooit getrouwd bent geweest en je hebt als partners geen gezamenlijk ouderlijk gezag aangevraagd, dan komt jouw kind niet in het gezagsregister voor.

Spread the word