Rechtsgebieden

Het personen- en familierecht omvat een groot gebied. Hieronder valt onder andere: echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, omgang, opstellen ouderschapsplan, zorg- en contactregeling, wijziging van het gezamenlijk gezag, aanvragen van het gezamenlijk gezag, alimentatie voor het kind en voor een ex-partner, voornaamswijziging, boedelverdeling, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, ontkenning van het vaderschap, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, vernietiging van de erkenning van een minderjarig kind, vervangende toestemming voor het erkennen van een minderjarig kind via de rechtbank, beƫindiging van een samenleving, geschillen die voortvloeien uit het gezamenlijk (ouderlijk) gezag.