Partneralimentatie

Assia Krim

Vandaag sprak ik een cliënt wiens ex-echtgenote een verzoek heeft ingediend om een verhoging van de bijdrage die hij haar betaalt. Naast deze bijdrage betaalt meneer ook een aanzienlijke bijdrage voor hun minderjarige dochter van 13 jaar oud.

Mevrouw geeft als wijziging van omstandigheden aan dat zij gestopt is met haar opleiding, geen stagevergoeding meer ontvangt, meneer goedkoper is gaan wonen en hij daarom een hogere bijdrage aan haar kan betalen.

“Partneralimentatie”

Meneer was not amused met het gewijzigde verzoek van zijn ex-echtgenote, gedaan nadat zij pas twee jaar gescheiden waren en de inkt van het convenant net was opgedroogd. Meneer begreep niet dat een gemaakte afspraak weer veranderd kon worden. Waar waren de afspraken dan voor gemaakt vroeg hij zich af. Het is inderdaad zo dat een wijziging van omstandigheden het mogelijk maakt om een nieuw verzoek bij de rechtbank neer te leggen.

Namens meneer zal ik een (pittig) verweer schrijven, want er zijn natuurlijk meer oplossingen dan alleen maar om partneralimentatie verzoeken.

Heb je vragen hierover of over een andere familierechtelijke kwestie? Mail mij gerust daarover.

Spread the word