Vervangende toestemming voor het erkennen van een minderjarig kind

Assia Krim

Als je als verwekker jouw kind wilt erkennen, heb je toestemming nodig van de moeder. In de meeste gevallen geeft de moeder de toestemming aan de andere ouder. Maar wat nou als er, om welke reden dan ook, geen toestemming wordt verkregen?

In dat geval kan de andere ouder via de rechtbank vervangende toestemming vragen om alsnog het kind te mogen erkennen. De rechtbank benoemt in dit soort zaken een bijzondere curator. De bijzondere curator wordt benoemd, omdat de belangen van de ouders tegengesteld aan de belangen van het kind kunnen zijn. Hij/zij vertegenwoordigt het kind en dient uitsluitend het belang van het kind te behartigen.

“In de meeste gevallen zal de rechtbank overgaan tot het verlenen van de vervangende toestemming.”

De curator

De bijzondere curator zal met de ouders afzonderlijk in gesprek gaan en, als dat nodig is, ook met andere personen die als informant kunnen dienen. De bijzondere curator adviseert de rechtbank wat hij/zij in het belang van het kind acht, waarbij het uitgangspunt is dat het in het belang van het kind is om een familierechtelijke betrekking te hebben met de andere ouder, tenzij de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind schaadt of een evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang komt. In de meeste gevallen zal de rechtbank overgaan tot het verlenen van de vervangende toestemming.

Spread the word