krim advocaten

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek wordt een globale beoordeling van uw zaak gemaakt.

Na het eerste gesprek ontvangt u een opdrachtbevestiging, waarin de gemaakte afspraken staan weergegeven.

Als uw zaak naar inschatting weinig kans van slagen heeft, hoort u dat direct of zo spoedig mogelijk, zodat u geen onnodige kosten hoeft te maken. Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk een vaste prijs af te spreken.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand), vragen wij namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag moet vooraf door ons worden ingediend. U komt voor een toevoeging in aanmerking wanneer u niet voldoende verdient en geen vermogen heeft. Afhankelijk van de opbrengst van de zaak is het mogelijk dat u na afloop alsnog zelf de advocaatkosten moet betalen. Er wordt door ons kantoor geen onderscheid gemaakt tussen betalende zaken of zaken procederend op basis van een toevoeging.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging, wordt de hoogte van uw eigen bijdrage bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Deze eigen bijdrage dient u aan de advocaat te voldoen. Hiervoor ontvangt u een rekening.

De cliënten die zelf de advocaatkosten dienen te betalen, ontvangen maandelijks een nota met bijbehorende minutenspecificatie, zodat de werkzaamheden gecontroleerd kunnen worden.

Qua werkwijze wordt getracht zoveel mogelijk de zaken in der minne te regelen.

Van alle in- en uitgaande correspondentie krijgt u een kopie toegestuurd, zodat u op de hoogte bent van het verloop van uw zaak.

Alvorens een belangrijk stuk wordt verzonden, krijgt u daarvan eerst een concept toegestuurd. Pas nadat uw akkoord is ontvangen, zal het stuk verzonden worden.

Indien de zaak daar om vraagt, kan er een persoonlijk gesprek plaatsvinden om de volgende stappen in uw zaak te bespreken. Uiteraard kunt u altijd een telefonische afspraak maken.

 

  • orde advocaten