krim advocaten

Personen familie jeugdrecht Haarlem

Het personen- en familierecht omvat een groot gebied. Hieronder valt onder andere: echtscheiding, omgang, wijziging gezag, onder toezichtstelling, alimentatie, voornaamswijziging, boedelverdeling, ontkenning vaderschap, erkenning vaderschap, vernietiging, erkenning minderjarig kind, erkenning minderjarig kind via de rechtbank, curatele, bewind en mentorschap. Op al deze gebieden kunnen wij u behulpzaam zijn en van juridisch advies voorzien.

  • orde advocaten