krim advocaten

Advocaten Haarlem

Krim Advocaten is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, sociale zekerheidsrecht en strafrecht.

Het personen- en familierecht omvat een groot gebied. Hieronder valt onder andere: echtscheiding, omgang, wijziging gezag, onder toezichtstelling, alimentatie, voornaamswijziging, boedelverdeling, ontkenning vaderschap, erkenning vaderschap, vernietiging, erkenning minderjarig kind, erkenning minderjarig kind via de rechtbank, curatele, bewind en mentorschap.

Daarnaast doet het kantoor ook contact- en straatverboden. Indien u wordt lastig gevallen door bijvoorbeeld uw ex-partner, kunt u bij de politie aangifte doen van belaging of stalking. De politie helpt u met de strafrechtelijke kant. Het kantoor kan u helpen met de civiele kant van de kwestie. Belangrijk is dat u alles wat er gebeurt documenteert. Verstandig is om alles te bewaren wat u van de stalker ontvangt. Dit kan zijn: kaarten, smsjes, e-mails, etc.

Daarmee samenhangend staat Krim Advocaten clienten bij die zich wensen te voegen als benadeelde partij in een strafproces. U kunt in de strafprocedure uw schade verhalen op de dader. Het is ook mogelijk de schade in een aparte civiele procedure op de dader te verhalen. Dit behoort ook tot het werkgebied van ons kantoor.

  • orde advocaten